فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

دانلود پاورپوینت بررسی تئوریهای پیدایش جرم

ریسمان ها شبیه سیم های گیتارند که تحت کشش های مختلف، نت های متفاوتی تولید می کنند...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی ارث زوجه در اسلام و دیگر قوانین کشورها

امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدي پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی میکند و از سوي دیگر باعث ایجاد چالشهایی در علم پزشکی می شود....

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق

امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدي پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی میکند و از سوي دیگر باعث ایجاد چالشهایی در علم پزشکی می شود....

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی مقایسه ابراء و عقد هبه و شرایط آنها در قانون مدنی ایران و بررسی مبانی فقهی

اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای اسقاط حق ثابت بر ذمّه ديگری و ساقط کردن حقّی که انسان بر ذمّه ديگری دارد و قلمرو آن محدودتر از اسقاط است و از آن در باب‌های تجارت، رهن، حواله، ضمان، صلح، اجاره، کفالت، وصیّت، و نکاح سخن رفته است....

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تهمت و افترا و نقش افترا در طرد اجتماعی

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یكی از طرق مذكور در قانون، مشروط بر این‌كه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود....

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی معامله به قصد فرار از دین

باتوجه به قاعده تسليط وحاكميت اراده وبازتاب آن درحقوق ايران ، اصولا نمي توان مديون را كلا يا جزئا از اداره تمام يا بخشي از اموالش محروم كرد....

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تغییر جنسیت از منظر فقه

امروزه مسأله تغییر جنسیت از مسائل بسیار مهم و پیچیده ای است که در جوامع مسلمان مطرح می گردد. تغییر جنسیت مسئله ای است که در میان مردم پذیرفته شده است و با آن به طور مناسب برخورد نمی شود. ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پژوهشی ادبیات نظری و پیشینه نظری نظریه ها و تعاریف اعتیاد به مواد مخدر (مناسب فصل دوم)

تحقیق پژوهشی ادبیات نظری و پیشینه نظری نظریه ها و تعاریف اعتیاد به مواد مخدر (مناسب فصل دوم)، در قالب ورد، در 46 صفحه، قابل ویرایش...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پژوهشی ادبیات نظری و پیشینه نظری نظریه ها و تعاریف رضایت شغلی (مناسب فصل دوم)

تحقیق پژوهشی ادبیات نظری و پیشینه نظری نظریه ها و تعاریف رضایت شغلی (مناسب فصل دوم)، در قالب ورد، در 33 صفحه، قابل ویرایش...

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی